בבית-קפה עם אישה זרה

בית הקפה הוא התחנה הנוספת של הרבסט ושירה באותה השבת , ואף הוא בבחינת 15 שה '' ש , 'ז ג' הרחבה לארועים בחדרה של שירה . "אילו היתה תמרה בירושלים , יתכן שהיתה יושבת כאן בבית קהוה זה והיתה רואה את אבא שלה עם אישה זרה ( 253 ) * . הרהר הרבסט כשהגיע עם שירה לבית הקפה עם צאת השבת . הביטוי "אישה , "זרה המכוון כאן לשירה , מקורו בספר משלי . "בי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה' וכן בהמשך : "ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה " . המפרשים המסורתיים רואים בדמות אותה אישה זרה פרסוניפיקציה של האפיקורסות , שתוארה כאישה מפתה , חלקלקה ומדיחה . ואומנם באותה שבת גורלית , בה הלך הרבסט לשירה במקום שילך לבית ניי , כפי שהתכוון לעשות תחילה , קנתה לה שירה חזקה מיוחדת על נפשו של הרבסט . שני תלמידים מצא הרבסט בבית הקפה אליו הגיע עם שירה וכפי שנתברר , שיחתם נסבה על ענייני לשון ושירה והתמקדה במיוחד באחד הנושאים החשובים בפואטיקה , והוא , השימוש בצרופים ממקורות היהדות בתוך היצירה הספרותית , המכונה כאן בשמה הכללי - שירה . הערתו של הרבסט שמה את הדגש על בחירת הלשון הנכונה על ידי המשורר : 'מצויות להן מילים בלא שעור ובלא סו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים