הביקור אצל אניטה בריק

הביקור אצל אניטה בריק הוא מעין המשך טבעי לביקורו של הרבסט אצל שירה , שהרי שירה היא זאת שהלכה איתו לאניטה . "בחורה אחת היתה מוטלת אצלנו בבית החולים וחזרה קודם שלשום לביתה , והרי אני רוצה לראות את שלומה אחר הניתוח " . במילים אלה הציגה שירה בפני הרבסט את מטרת ביקורה אצל אניטה . דבריה של שירה לא חסרו גם רמזי ביקורת ותוכחה להרבסט על שהחל להתחקות אחרי זהותה של הנערה והראה סימני אי רצון ללכת אליה . 'לפני שעה מוכן היית לוותר על עצמך בשביל חיים של קדושה , ועכשיו , שנזדמנה לידך מצוות ביקור חולים אתה משתמט הימנה . ( 246 ) ... ריח רע , שנדף מן האשפה שבחצר , קידם את פניהם . מועקת האפלה והריח הרע העתיקו את הרבסט למקום של כוכים אפלים בביזנט . מראות מקבורת עניי ביזנט , נושא ספרו ההולך ונכתב של הרבסט , הציפו את דמיונו . מראות של זקנים קבורים חיים עד מותניהם בקברים שחפרו לעצמם ושרים שירים ותשבחות לאלוקים )" ... שם . ( קדושים , המסתגפים עד מוות עולים לנגד עיניו . קדוש מתענג על פצעיו בפלטין של קיסר , תולעת , השרויה בפצעיו של הקדוש , אוכלת מבשרו ... הרבסט כמו שקע בעולם של מראות , מעין רמז אפי מוקדם לבאות ....  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים