"דג לחכה" ביקורו הרביעי של הרבסט בחדרה של שירה

ביקורו הרביעי של הרבסט אצל שירה התקיים יום אחד בלבד אחרי ביקורו השלישי אצלה , דבר שיש בו כדי להצביע על התמסרות יחסיו עמה . גם הפעם , הנריאטה היא זאת שגרמה להרבסט בעקיפין לצאת לאותו טיול : "ובכן , לטייל את מייעצת אותי , ואת הנריאטה , תשבי צרורה בבית , את תשבי בבית ואני אטייל " ? שואל הרבסט את אשתו , בעוד לשון השאלה חושפת את קיוויו האירוטיים על ידי ההזדקקות לתאור : "תשבי , "צרורה שמשמעו - תהיי מנועה מהזדווגות . תחושת הגורליות המתלווה לטיול זה מצאה את ביטוייה במעין התרפקות של הרבסט על אשתו לפני צאתו את הבית : "אני הולך , אני הולך , שלום אמא , שלום , "אמא משל חרד הוא להפרד ממנה ולהשאר לבדו , עם גורלו . עגנון מזמן להרבסט בטיולו זה גורמי השהייה שונים , שבכוחם , לכאורה , להטותו מדרכו לשירה , אך אלה מתגלים כגורמי השהייה זמניים בלבד . בביקורו זה , הרביעי במספר של הרבסט אצל שירה , מזמן עגנון לפנינו דמות נוספת מהפמליה של הרע , הלא היא תמימה קוטשינסקי אחותה" , לספינה" של שירה . כבר עמדנו על שייכותם של שירה והמהנדס לסטרא אחרא , עתה מצטרפת אליהם תמימה קוטשינסקי . היא נעמה , היא תמימה נעמה היא שותפה ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים