"נטייל קמעה ואאוורר את עצמי" הטיול בבית ישראל החדשה

בצד המפגשים בחדרה של שירה קיימו הרבסט ושירה טיולים של התוודעות , שהפכו במה לאקספוזיציה עצמית של שירה . הטיול הראשון של הרבסט עם שירה התקיים למוחרת ביקורו הראשון בחדרה , אותו ביקור בו זכה למלוא חסדיה באופן בלתי צפוי כל כך . שני מאיצים היו לטיול זה , האחד - מצד הנריאטה , שהעלתה בפני הרבסט את הראיון לבלות את הערב בחברתה של האחות שירה , והשני - מצד שירה עצמה , שהמירה את השהייה בבית אוכל בטיול , באומרה : "נטייל קמעה ואאוורר את ( 51 ) . "עצמי והנה כבר במשפט ראשון זה של שירה להרבסט יש מרמזי האקספוזיציה הסמויה הדורשת עיון וחיקור . שני מושגים מרומזים בתיבה "אאוורר" את עצמי , האחד רומז לשדיותה של שירה והשני רומז למקומה בהיררכיה של השמאל . על שדים נאמר כי "יסודם הגובר הוא באישיות האוירית בהיותם נעלמים מעיני בני אדם לדקותם ואויריותם , לפי זה , באומרה להרבסט "אאוורר עצמי ' רומזת שירה לכך , שבטיול זה תחשוף לפניו מעט ממהותה השרית . המושג הנוסף אליו רומזת שירה , הוא - "אוויר , "קדמון שהוא כינוי לספירת הכתר . נתבונן נא לנאמר על " אוויר : "קדמון "דע שהאויר הקדמון הוא כולו אלן , שלא נעשה , כי אם בהעדר וב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים