"ישתה כוסית קטנה זו" ביקורו הראשון של הרבסט בחדרה של שירה

ו . כאן ביתי תהליך פאוסטיאני של התחדשות עובר על הרבסט אחרי צאתו מבית הקפה . " וכשיצא מבית הקפה קל היה" ( 24 ) גם יחסו לארועים המתרחשים סביבו "קל . "היה את דבריו חדורי הרמזים המקאבריים של בעל בית הקפה הוא רואה בגרוטסקה וגם דבריה האניגמטיים של שירה : "כל מקום שאני שם יש חולים" ( 24 ) אינם מערבבים את מנוחתו . הכל הולך במישרים בשביל הרבסט . 'אילו טלפנתי לליזבט ניי " עולה בלבו הרהור של פתע , אך דבריה של שירה - "כאן ביתי' מונעים כל אפשרות של נסיגה . ההתייצבות בפני ביתה של שירה נטענת לפתע משמעות פטאלית . "פתאום כבדו רגליו והתחילו ברכיו מרתתות וכל עצמו ניטל כוחו עד שחשש שמא מחוסר כח לא יזוז ולא ( 25 ) . "יכנס עוצמת ההתרגשות שאחזה בהרבסט בעומדו לפני ביתה של שירה תובהר לנו עם ברור דו המשמעות של המושג בית כמקום מגורים וגם ברחמה של אישה . אי לכך נטען דו-השיח שבין הרבסט ושירה מתח אירוטי . שאלתה הישירה של .-שירה "רוצה הדוקטור הרבסט ליכנס " ? ותשובתו העניינית של הרבסט : "ברשותה גבירתי , אכנס לשעה קלה ולא אכביד עליה הרבה" מקבלים משמעות פטאלית . מעין רמז לאותה משמעות מושאלת של המילה בית הננו שומעים בהע...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים