בבית קפה

לאחר הפגישה "המקרית" בתא הטלפונים הזמין הרבסט את שירה לבית הקפה ומשם הלכו שניהם לחדרה של שירה . כל אחד מן הארועים האלה הוא שלב מכין רב-משמעות לארועים שהתרחשו מאוחר יותר בחדרה של שירה . אם המפגש בתא הטלפונים הוא קריאת תיגר כנגד הרבסט מצידה של שירה , הפגישה בבית הקפה היא ראשית ההתקרבות בין השניים . בית הקפה הוא בבחינת תחום ביניים בין תא הטלפונים , שהוא רשות הרבים , ובין חדרה של שירה , שכולו פרטיות . דומה כי שירה המקרינה דמוניות הופכת גם את בעל בית הקפה לדמות מסייעת , הפועלת בשרות הרע , בעוד היא עצמה עוסקת בפעולה דמויית היפונזה : " נכנסו לבית הקהוה וישבו להם , ישב הרבסט כאיש שאינו רגיל בנשים וישבה שירה כאשה שיושבת לפוש ואין דעתה לדבר ... ראה שהיא יושבת לה בלא חפציות יתירה ויושבת ואינה מקיפה ברך על ברך . ויושבת ושותה תה בחלב , ויושבת ואינה מעשנת , ויושבת בנחת ואינה מביטה לא לכאן ולא לכאן , אלא מביטה בשטח קטן זה שלפניה . ואותו השטח מתמלא והולך מהוויותה הדוממת . ( 20-21 ) ... הבולט בתאור זה הוא העמדת הפנים של שירה ויכולתה לשחק את התפקיד שהיא קיבלה על עצמה , עד תומו . שירה , המתגלה עם הזמן כמ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים