סודה של שירה

רמזים רבים מעידים , כי האחות שירה אינה דמות אנושית רגילה , כי אם ציור מן הדמונולוגיה היהודית , שעגנון הלבישו קווי איפיון אנושיים . הדמות שהושלכה על שירה , היא זו של סמאל ולילית המחוברים יחדיו , כדרך שהם מוזכרים במקורות בספר הזוהר , אם כי במישור האפי מתפקדת רק דמות אחת , שהיא לעיתים סמאל ולעיתים לילית בדמותה של שירה . בפרקנו זה נתמקד בקווי איפיון מרכזיים של סמאל ולילית כמבוא לסודה של שירה . סמאל הוא ראש מלאכי החבלה ועל פי אגדות חז"ל הוא שרו של עשיו-אדום . קושרים את השם סמאל עם ממלכת השמאל , שהיא הסטרא-אחרא שסמאל עומד בראשה . סמאל תואר גם כממונה על רקיע המאדים ובבעל זיקה לצבע האדום ולעשיו-אדום . זהותו של סמאל עם שרו של עשיו ועם שרה של רומי הרשעה ( היא אדום , ( מבהירה מדוע נחשב סמאל לאויבו המסוכן ביותר של עם ישראל בין מלאכי השמים , ומדוע מייחסים לו המדרשים נסיונות חוזרים ונשנים לחלל את קדושת ישראל . דברי המדרש על סמאל : "הוא סמאל , הוא יצר הרע , הוא מלאך המות " ממצים את עיקר המהויות השליליות המושלכות על מלאך חבלה זה . לילית היא הנקבה , מלכת השדים , והיא פועלת בעולם בהנהגת סמאל . זיווגם של...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים