מדרש שמות

כמו ברבות מיצירותיו האחרות , כן גם בספר "שירה * העניק עגנון לגיבוריו שמות סמליים , המשקפים את הדמות , אותה הם מציינים , והנוצרים בקרבם סימני זהות מובהקים . יתרה מזאת , כל השמות , פרט לשם הנריאטה , עוברים תהליך של קיצוץ ופרוד , ולעיתים יש להוסיף עליהם אות או לגורעה , וזאת ברוח אופיו הסאטירי של ספר '' , "שירה הלועג לביקורת המקרא , שזוהי דרכה בפרשנות כתבי הקודש . אי לכך נקט עגנון מעין מידה כנגד מידה בסרסו ובשבשו את שמות הגיבורים , "גיבורי" ביקורת המקרא . להלן נבחן את שמות הגיבורים הבאים . מנפרד הרבסט , הנריאטה ושירה , שהם הנפשות הפועלות המרכזיות בעלילה . מנפרד הרבסט מנפרד הרבסט הוא שמו של האיש , אותו עיצב עגנון כפרסוניפיקציה של עם ישראל בספר . "שירה" להלן נראה כיצד משקף שם זה את סמליות דמותו וגורלו של האיש . מנפרד . 1 כבר השם מנפרד יש בו מרמזי מהות רבים . "מך פירושו בעל , Mann בגרמנית , בעוד פרד , שהוא גם שמו המקוצר של מנפרד , מעורר קונוטציה עם פרדה , והכוונה להחלטתו של הרבסט להשתייר עם שירה בבית המצורעים ולהפרד מאשתו וממשפחתו . חיזוק לפרשנות זאת מצאנו בדברי הנריאטה לבעלה למחרת בגידתו בה ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים