פרק א' חידה ומשל

ספר "שירה" הוא יצירה שעגנון התלבט בכתיבתה במשך שנים רבות , ואכן חלף קרוב ליובל שנים מאז ראו אור הפרקים הראשונים של הספר בלוח '' הארץ' בין השנים תש"ט-תשט '' ו ועד היום בו ראה הרומאן אור שנה אחרי פטירתו של הסופר . ספר "שירה" תם ולא נשלם , דבר המאשר את מעורבותו העמוקה של הסופר בספרו זה עד לבלתי יכולת להפרד ממנו פרדה של ממש . הספר נראה לכאורה כיוצא דופן בין שאר יצירותיו של עגנון , שונה ודומה בעת ובעונה אחת . רבים התלבטו בו אם ספר חילוני הוא , כפי שהוא אכן נראה בקריאה ראשונה , או שמא לפנינו רק כסות חיצונית והעמדת פנים בלבד בעוד את עיקר הדברים הסתיר הסופר מפנינו וטמנם בתבניות העומק של היצירה . מי היא האחות שירה ומי הוא מנפרד הרבסט ? מי היא אותה אישה הנעדרת נוי וחן , שהבעירה תאווה כה עזה בליבו של הרבסט , עוררה את תשוקותיו הרדומות , הסעירה את חושיו ובלבלה עליו את עולמו , עד כי עקר את עצמו מביתו , מאישתו ומילדיו , זנח את מעמדו כאיש מדע וטס ופרח אצל שירה , אל שערי בית המצורעים ? שירה ומופרד הרבסט , גיבורים בשר ודם , המעורים היטב בריאליה של החיים , אפופים סוד , שלא על נקלה יפוענח . לשונו הקונוטטי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים