תוכן העניינים

בפתח הספר 1 פרק א י : חידה ומשל 5 מדרש שמות 7 סודה של שירה 14 באספקלריה של חלומ 19 פרק : 'ב הריב עם השטן 23 בבית קפה 23 ישתה כוסית קטנה זו : הביקור הראשון של הרבסט בחדרה של שירה 26 נטייל קמעה ואאוורר את עצמי : הטיול בבית ישראל החדשה 35 סעודת לילה הביקור השני של הרבסט בחדרה של שירה 41 המהנדס : הביקור השלישי של הרבסט בחדרה של שירה 51 דג לחכה : הביקור הרביעי של הרבסט בחדרה של שירה 64 שמים , בקשו רחמים עלי : הביקור החמישי של הרבסט בחדרה של שירה 79 הביקור אצל אניטה בריק 85 בבית קפה עם "אישה זרה' 90 סיכום 96 פרק גי : דיוקנאות ומראות 99 דוקטור הרבסט אדם מדעי 99 שבעים פנים לשירה : 24 ו הצורות הקמאיות : שטן , סמאל , שרו של עשיו 124 לילית 128 הרעייה הרמונית - דמוניזציה של '' שיר השירים' 136 אישה זרה - מינות במיניות 150 החולי והמוות 155 .-השואה נעה זעה ארץ גרמניה 160 הרבסט איש הדיוקנאות 168 הרבסט איש המראות - מראות מספר יחזקאל : 78 ן המראה הראשון 83 ו המראה השני 185 המראה השלישי 88 ו המראה הרביעי 191 פרק : 'ד שירה , שירה 195 מקצת משהו על ניי 195 הנריאטה 206 לקנות פנס בדיל 3 ו 2 מוטיב הפנס בווריא...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים