בואי שירה, בואי

שטרן תבניות עומק " שירה" לש"י עגנון הוצאת ראובן מס בע"מ ירושלים בואי שירה , בואי תבניות עומק ב"שירה" לש"י עגנון דינה שטרן הוצאת ראובן מס בע"מ , ירושלים  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים