מפתח כללי

אברטיסטים 199 אגינהארד ( איינהארד ) 140 אוגוסטוס 140 87 אוגסבורג 183 אודיסאוס 95 אוטו הראשון 113 אוטו השלישי , קיסר גרמניה 112 אוסטריה , דוכסות 125 אוסטרליץ , קרב 95 89 אוסיאן 123 אוקאם , ויליאם מ 188 אותנטיות , בדיקתה של 142-135 איטליה 183 160 איינשטיין , אלברט 190 144 113 אייסכילוס 151 אינדוס , נהר 96 איפר 108 אירופה 180 97 78-77 15 10-9 אלזאס , חבל 14 11 אלקואין 188 אנגליה 176 76 15 13 9 אנטוורפן 183 אספסיאנוס 114 אקס לה שאפל , כנסייה 122 אקראיות 145-144 131 אראסמוס 178 169 אריסטו 126 68 אתו , אנטואן 143 התקינה : שלומית טור פז  אל הספר
מוסד ביאליק