הערות

הערות ל'מארק בלוך — בין חייו : 'למחקרו ב"ז קדר 1 כך כתב מארק בלוך בביקורת שפרסם בביטאון Annales dnistoire economique et j 0 c / , 6 a ( / e 1934 ) , p . 81 2 כאן ולהלן ההפניות הן לעמודי התרגום העברי . 3 הדף שנכתבו עליו הדברים נתפס , עם ניירות אחרים של מארק בלוך . תחילה בירי הנאצים ואחר כך בידי הסובייטים . ורק בזמן האחרון הוחזר לצרפת מארכיון קג"ב במוסקווה : Etienne Bloch , 'Les papiers Marc Bloch a Moscou ' , Cahiers Marc Bloch — Bulletin de ! 'Association Marc Bloch , 1 ( 1994 ) , p . 57 ; idem , 'A propos de Lasociete fiodale \ ibid ., 2 ( 1995 ) , p . 16 ; idem , 'Les archives de Moscou ' , ibid ., pp . 49-54 ; idem , Marc Bloch , 1886-1944 — Une biographie impossible , Limoges 1997 , pp . 124 , 128 4 החברה הפיאודלית היא עבודתו היחידה של מארק בלוך שתורגמה לעברית עד כה ( הוצאת מאגנס , ירושלים . ( 1988 התרגום טעון כמה וכמה תיקונים . Marc Bloch , Ecrire Lasociete feodale — Lettres a Henri Berr 1924-1943 , 5  אל הספר
מוסד ביאליק