פרק חמישי

לשווא התיימר הפוזיטיביזם לסלק מן המדע את רעיון הסיבה . כל פיזיקאי וכל ביולוג , אם יאבו ואם ימאנו , חושבים במושגים של ' למה' ו'מפני . 'ש ההיסטוריונים לא יוכלו לחמוק מחוק עולם זה של הרוח . אחדים , כדוגמת מישלה , מקשרים תופעות ב'תנועה ויטלית' גדולה , במקום להסביר אותן הסבר הגיוני . אחרים מציגים לראווה את מנגנון האינדוקציות וההיפותזות שלהם ; בכול נוכח הקשר הגנטי . ואולם העובדה שכינון קשרים בין סיבה לתוצאה מהווה בדרך זו צורך אינסטינקטיבי של הבנתנו , איננה מלמדת שאפשר להפקיר את מחקרם לאינסטינקט . אמנם המטפיזיקה של הסיבתיות היא כאן מחוץ לאופק שלנו , אך אם משתמשים בקשר הסיבתי כבכלי של הידע ההיסטורי , נתבעת כאן ללא עוררים גישה של תודעה ביקורתית . דמו בנפשכם אדם המהלך לו בשביל הרים . הוא מועד וצונח אל התהום . כדי שתאונה זו תתרחש , היה על מרכיבים מכריעים רבים לחבור יחדיו , ובהם , בין השאר : קיומו של כוח הכבידה , הימצאותו של תבליט הנוף המסוים , אשר הוא עצמו תוצאה של תהפוכות גאולוגיות ממושכות , תוואי של דרך שנועד , למשל , לקשר בין כפר ובין שדות מרעה הקיץ שלו . נצדק אפוא אם נאמר כי אילו היו חוקי המ...  אל הספר
מוסד ביאליק