1. סקירה של תולדות השיטה הביקורתית

אפילו השוטרים התמימים ביותר יודעים היטב שאין לתת אמון דווקא בדברי עדים , ואף על פי כן אין הם מנצלים תמיד כראוי את הידיעה התאורטית הזאת . כך גם כבר מאז ומקדם לא עולה על דעת איש לקבל בעיניים עצומות את כל העדויות ההיסטוריות . זאת נמצאנו למדים מניסיון שימיו כמעט כימי האנושות : והרי לא טקסט אחד ולא שניים מתחזים לטקסטים מתקופה אחרת או ממוצא אחר ; לא כל הסיפורים דוברים אמת , ואפילו העקבות החומריים עשויים לתעתע . לנוכח שפעת הזיופים בימי הביניים , היה הספק רווח כמו רפלקס התגוננות טבעי . ' בדיו יכול כל ברנש לכתוב כל דבר , 'שבעולם הזדעק במאה הי"א בעל אחוזה מלורן ( Lorraine ) לעומת נזירים שהצטיידו במסמכים , כאשר נדרשו להוכחות בתביעה משפטית נגדו . מתנת קונסטנטינוס — אותה מלאכת מחשבת מדהימה , מעשי ידיו להתפאר של כומר רומי מן המאה השמינית , אשר נכתבה בשם הקיסר הנוצרי הראשון — ערערו עליה שלוש מאות שנה לאחר מכן בני פמלייתו של הקיסר ירא השמים אוטו השלישי . המצוד אחר 'שרידים קדושים' מזויפים נמשך כמעט מאז באו שרידים מקודשים לעולם . ועם זאת , הספקנות מתוך עיקרון איננה גישה אינטלקטואלית מכובדת יותר ופורה יו...  אל הספר
מוסד ביאליק