3. מסירת העדויות

אחת המשימות הקשות ביותר העומדות לפני ההיסטוריון היא כינוס התעודות שהוא סבור שיש לו צורך בהן . לעולם לא היה יכול להצליח בכך אילולא הנחו אותו בדרכו עזרים שונים : אינוונטרים של ארכיונים או של ספריות , קטלוגים של מתאונים , מדריכים ביבליוגרפיים מכל סוג ומין . יש מי שמתחכמים ומקלים ראש במלומדים המקדישים זמן כה רב לחיבור עבודות כאלה , ובכל יתר החוקרים הטורחים ללמוד על קיומן ולהבין את דרך השימוש בהן . כאילו לא נחסך ככה , בסופו של חשבון , בזבוז כוחות איום בזכות העמל שהשקיעו במשך שעות רבות באותן מלאכות , שעל אף הקסם החבוי בהן , לבטח אין בהן ברק רומנטי . אני , שתולדות פולחן הקדושים מרתקות אותי , ובצדק , הבה נניח שלא ידעתי על קיומה של Bibliotheca Hagiographica Latina של האבות הבולאנדיסטים . אם אינכם מומחים בנושא , תתקשו לתאר לעצמכם בכמה טורח מטופש מיותר יעלה לי לבטח היעדרה בין כלי עבודתי . לאמתו של דבר לא כדאי להצטער שכבר עתה יש בידנו להעמיד על מדפי הספריות שלנו כמות נכבדה של עזרים כאלה ( וספרי הדרכה מיוחדים נועדו לפרט אותם לנושאיהם ;( אך ראוי לנו שנצטער שעדיין אין הם מרובים דיים , בייחוד בכל האמו...  אל הספר
מוסד ביאליק