2. העדויות

' הרודוטוס מתוריא 1 י מציג בזאת את מחקריו , למען לא יישכחו מעשי האדם מלב כעבור הזמן , ולמען לא יועם זוהרן של העלילות הכבירות והמופלאות שחוללו הן היוונים הן . 'הברברים כך פותח ספר ההיסטוריה העתיק ביותר שהגיע לידינו בשלמותו בעולם המערבי . לצדו נעמיד לדוגמה אחד ממדריכי המסעות בעולם הבא , שהיו המצרים מתקופת הפרעונים מניחים בתוך הקברים . או אז נחזיק בידינו , זו אל מול זו , דוגמאות אופייניות לשני הסוגים העיקריים שביניהם נחלקות המוני התעודות המגוונות לאין גבול שהעבר מעמיד לרשות ההיסטוריונים . העדויות מן הקבוצה הראשונה הגיעו עדינו בכוונת מכוון , והאחרות — בלא כל כוונה . כאשר אנו מבקשים למצוא מידע בכתבי התדוטוס או בכתבי פרואסאר ( Froissart ) או בזיכרונות של המרשל ז'ופר — ( Joffre ) או בדיווחי העיתונות הגרמנית והבריטית בימים אלה על אודות התקפה על שיירת אוניות בים התיכון , דיווחים הסותרים דרך אגב לחלוטין זה את זה — האין אנו עושים בדיוק מה שציפו מאתנו מחברי הכתבים האלה ? לעומת זה , הנוסחאות שעל גבי הפפירוסים של המתים לא נועדו כי אם להיקרא באוזני האלים לבדם מפי נשמה שרויה בסכנה ; שוכן האגמים הפךהיס...  אל הספר
מוסד ביאליק