3. הזמן ההיסטורי

אמרנו שההיסטוריה היא 'מדע של בני . 'האדם אך המושג עדיין סתמי מדי . יש להוסיף ולומר : 'מדע של בני האדם . 'בזמן ההיסטוריון איננו חושב באורח ערטילאי רק על דברים . 'אנושיים' מחשבתו נושמת באופן טבעי בתחומיו של רצף הזמן . מובן שקשה להעלות על הדעת מדע אחר כלשהו שיוכל להתעלם ממושג הזמן . ועם זאת רבים מן המדעים המחלקים את הזמן דרך שגרה באופן מלאכותי לקטעים אחידים , להם הזמן איננו כי אם יחידת מידה ותו לא . לא כן הזמן של ההיסטוריה . כאן הזמן הוא מציאות מוחשית וחיה , הנכנעת למרוצה קדימה שאין להשיבו ; הזמן הוא הוא הפלסמה שהתופעות רוחצות בה , ושם הן מתלבנות ומקבלות את מובנן . מספר השניות או השנים או המאות הדרוש ליסוד רדיואקטיבי כדי להשתנות ולהיעשות ליסודות אחרים הוא נתון בסיסי בתורת האט 1 ם . הטענה שגלגול זה או אחר מן הגלגולים האלה אירע לפני אלף שנה או אולי אתמול או היום , או שאולי יתרחש מחר — הטענה הזאת תעניין ודאי את הגאולוג , שכן הגאולוגיה בדרכה שלה היא דיסציפלינה היסטורית ; ואולם הפיזיקאי יקבל טענה זו בשוויון נפש מוחלט . אך לעומת זאת , שום היסטוריון לא יסתפק בקביעה שיוליוס קיסר הקדיש שמונה שנים ...  אל הספר
מוסד ביאליק