מבוא

' אבא , הסבר לי מה התועלת . 'בהיסטוריה כך שאל לפני שנים מעטות נער קטון אחד , קרוב מאוד ללבי , את אביו ההיסטוריון . הספר שאתם עומדים לקרוא , אני מקווה שאוכל לומר עליו כי הוא תשובתי לשאלה ההיא . שכן אינני מעלה על דעתי שבח נאה מזה לסופר , שהוא יודע לדבר בנעימה שווה עם מלומדים ועם דרדקי אולפנא . ואולם פשטות נשגבה כל כך היא נחלתם של מתי מעט נבחרים . מכל מקום , שאלה זו של ילד — אשר באותו הרגע אולי לא השכלתי לרוות את צימאונו לדעת — אשמור לי אותה כאן בחפץ לב כמוט 1 לספרי . יש שיחשבו בלא ספק שניסוחה תמים . בעיני , לעומת זאת , היא נראית קולעת ללב העניין . הבעיה שהיא מציבה , בצד הישרות המביכה של הגיל הבלתי מפויס הזה , אינה אלא בעיית הלגיטימיות של ההיסטוריה . והנה נקרא אפוא ההיסטוריון לתת דין וחשבון על מעשיו . הוא לא ירהיב עוז בנפשו לעשות כן בלא רטט כבוש : היש אומן שעשה ימים ושנים במלאכתו ולא נקפו לבו , שעה שתהה בינו לבינו , אם השתמש בחייו בתבונה ? אך הדיון חורג הרבה מנקיפות מצפון פעוטות בגין מוסר מקצועי . הציביליזציה המערבית שלנו כולה נוגעת בדבר . שכן , שלא כמו טיפוסי תרבות אחרים , היו לה תמיד צ...  אל הספר
מוסד ביאליק