דף בכתב ידו של מארק בלוך, מקופל לשניים

— מצדו הקדמי : מתווה לקטע הנוגע לחינוך הילדים בידי הסבים בחברת איכרים . — מצדו האחורי , למעלה : ' מצב עבודה : 11 במרס 1942 . 1 לכתוב לסוף הפרק הרביעי : דור , ציביליזציה — ולקרוא שוב ; . 2 לעבור לפרק החמישי ( שינוי : ניסיון . ' ( מתוך השוואת התזכורת הקצרה הזאת למכתב מ 2 במרס ללוסיין פבר נראה להסיק שהתאריך 1942 אינו נכון , ומדובר כנראה ב . 1943 אין הדעת נותנת שב 11 במרס 1942 כבר נכתב הפרק הרביעי . הייתי מבקש להוסיף כאן הערה : דומני שאבי כתב את חיבורו ברצף , ונראה לי לא מתקבל על הדעת שכתב בעת ובעונה אחת שני פרקים נפרדים . כמו כן השערתי בדבר התאריך השגוי של דף זה נמצאת מחוזקת , כך נראה לי , מן ההערות שלעיל על תאריך כתיבתו של הפרק השני .  אל הספר
מוסד ביאליק