המכתב מ־2 במרס אל לוסיין פבר

המכתב שכתב מארק בלוך ללוסיין פכר ב 2 במרס 1943 יכול להבהיר מה היה מצבו ערב יציאתו לליון , שממנה לא שב עוד , ועם זניחתו את חיבור אפולוגיה על ההיסטוריה או מקצועו של ההיסטוריון . ובשל חשיבותו אני רואה חובה לעצמי למסור כאן בשלמות את נוסח המכתב הזה , שנכתב אחרי ביטול 'האזור הלא כבוש' [ בנובמבר , [ 1942 בלשון מוצפנת בחלקה : ] 'פ וז'ר 2 , [ במרס ' ידידי היקר , ' אתה עומד לקבל בזאת אחד ממכתבי העצובים הראשונים מ"האזור [ הלא כבוש ] . "לשעבר איני יכול לחצות את הקווים . אני מקווה שלתכתובת שלי יהיה קצת יותר מזל . אך מאחר שזה ניסיון ראשון לשלוח מכתב [ בתנאים החדשים , [ אני מבקש שאם יגיע מכתב זה לידיך , תודיעני על כך מהר ככל האפשר . עיניך הרואות : בחרתי לשם כך בנייר שיעורר בך , כמו בי , זיכרונות ישנים , ישנים וטובים . אין זו בחירה סנטימנטלית גרידא . הנייר נעשה נדיר במקומותינו , ומשמצאתי את הדפים האלה בתחתית המגירה , חשבתי שיהא זה מן התבונה להשתמש בהם . נעים לי לחשוב שאליך אכתוב עליהם תחילה . ' ברורות לי לגמרי דאגותיך לעמית הצעיר של שני עובדי . קיבלתי אי אלו ידיעות מן השניים , אך הן מראשית ינואר . כפ...  אל הספר
מוסד ביאליק