התוכניות לראשי הפרקים

את התוכניות האלה אפשר לסדר לפי סדרן הכרונולוגי כך : א . התוכנית המוקדמת ביותר מופיעה על דף של כתב יד בתבנית קטנה ( קשה לדעת מאיזה תאריך : ( אפולוגיה על ההיסטוריה או כיצד ומדוע עובד ההיסטוריון . 1 הידיעה ההיסטורית . 1 ההיסטוריה . ידיעת האדם בחברה . . 2 ההווה והעבר , ההיסטוריה כמדע השינוי . . 3 האי מסיסות (?) של ציד הנתונים והפרשנות ; השאלון . . 11 ציד הנתונים . 1 טבע התפיסה ההיסטורית : העדות . . 2 ביקורת העדות . ( לערוך חלקים אלה ( . 3 . הלקחים הכלליים מביקורת העדות . . 111 הפרשנות . 1 מהי משמעותו של ההסבר ההיסטורי ? ( ומעבר לדף 0 . 2 תפקידה של ההשוואה . . 3 האפשרויות לצפות התפתחויות מראש . נספח : על הוראת ההיסטוריה . ב . תוכנית ביניים מעובדת מאוד , והשלמה ביותר , שונתה פעמים אחדות ( פקסימיליה שלה — בדף הבא . ( מאחר שאין אנו יכולים לתת תמונה שלמה ונאמנה של תוכנית זו , מן ההכרח להעתיקה כאן בשלמות , ולא חלקית כפי שעשה לוסיין פבר : 'נספח'ב אפולוגיה על ההיסטוריה או מקצועו של ההיסטוריון . 1 הידיעה ההיסטורית : עבר והווה . 1 באיזה מובן יש צורך להגדיר את ההיסטוריה ?  אל הספר
מוסד ביאליק