הגלגולים של כתבי־היד מאז 1945

ציינתי באילו תנאים העברתי את כתבי היד לידיו של לוסיין פבר , וכיצד שמרתי לעצמי שני עותקים לא שלמים מודפסים במכונת כתיבה בלי לספר לו על כך . אני מקווה שההסברים שהבאתי לעיל בנוגע למצבם של כתבי היד יהיה בהם כדי להסביר את פשר שתיקתי במשך השנים , שתיקה שאני מתחרט עליה היום . עתה שוב אין ביכולתי לשחזר את מצבם של כתבי היד שהועברו אז לרשותו של לוסיין פבר . איני יכול אלא לומר שכאשר מסרתים לידיו היו מונחים בשלושה תיקים ששמותיהם היו 'אפולוגיה על : 'ההיסטוריה 'אפולוגיה על ההיסטוריה ( כתב יד , ' ( ' אפולוגיה על ההיסטוריה ( נוסח סופי , ' ( 'אפולוגיה על ההיסטוריה ( דפי רשימות . ' ( בסוף דבר לאפולוגיה על ההיסטוריה או מקצועו של ההיסטוריון לוסיין פבר כותב : 'לשם עריכתו והוצאתו לאור של הטקסט מונחים לפני שלושה תיקים גדולים , שכל אחד מהם כולל עותק שלם פחות או יותר של טקסט שנועד לפרסום . העותקים האלה מורכבים חלקם הגדול מדפים מודפסים במכונת כתיבה וביניהם שזורים דפים בכתב ידו של מארק בלוך , כתובים לרוב מצדו האחורי של טקסט שהעביר עליו קו . 'מחיקה מתוך צירופם של דפים מודפסים במכונת כתיבה או כתובים ביד , שהוציא מ...  אל הספר
מוסד ביאליק