מצב כתבי־היד

תיק הקרטון העבה , שהיה מונח במשך שנים במשרדו של מר אמאר ( Aymard ) ולפני כן בחדר עבודתו של מר ברודל ( Braudel ) ב'בית מדעי , 'האדם בטרם הבאתי את כתב היד למצבו השלם ב , 1990 היה עושה מן הסתם על המעיין בו רושם של אי סדר רב . כנראה עברו על התיק כל מיני גלגולים מאז הלך לוסיין פבר לעולמו . הוא הועבר לכמה וכמה חוקרים , ולא תמיד זכה לכבוד הראוי לכתבי יד . הדעת נותנת שדפים אחדים מתוך כתב היד , ואף חלקים שלמים ממנו , הועברו מעוטפן לעוטפן . האחרון שהכניס שינויים במיון הוא מר מסטרוגךגורי . בטרם אתאר את מצבם של כתבי היד היום וכדי להבין את טיבם של הדפים שבהם , מן ההכרח לתת מושג כלשהו על דרכי הכתיבה של מארק בלוך .  אל הספר
מוסד ביאליק