פתח דבר: מהדורה חדשה של 'אפולוגיה על ההיסטוריה או מקצועו של ההיסטוריון'

אטיין בלוף ' מה שלא הושלם , אם לעולם הוא מבקש לחרוג ממצבו זה , קוסם לכל רוח נלהבת יותר מן ההצלחה המושלמת' מארק בלוך כאשר נתתי דעתי , לפני שנים מספר , שהטקסט של המהדורה המצויה בשוק אינו תואם לחלוטין אף לא אחד מכתבי היד של מארק בלוך , ואינו נאמן אף לא לאחד מהם כל צורכו , בשום שלב משלבי כתיבתו של החיבור , התברר לי שמן ההכרח להוציא לאור מהדורה חדשה של חיבור זה . בסוף שנת 1945 העברתי את מרבית כתבי היד של החיבור לידיו של לוסיין פבר , ( Lucien Febvre ) ושמרתי אצלי שני כתבי יד משלב כתיבה ראשוני . בעת ההיא קראתי בהם קריאה שטחית בלבד , וסבור הייתי שאין הם מוסיפים דבר על כתבי היד שנמסרו ללוסיין ? בר . גם כמעט ברי לי כי הללו לא נמצאו באותה העת בתיקים שנמצאו בהם שאר כתבי היד , וממראיהם התעורר הרושם שאבי משך את ידו מהם . רק הודות להערותיו של מר מסטרוגרגורי ( Mastrogregori ) עמדתי על ערכם והיטבתי להבין בעזרתם את שלבי עיבודו של החיבור . נתתי אמון מלא בלוסיין פבר , ומאחר שהכרתי את שיטות עבודתו של אבי , את קפדנותו ואת דקדקנותו , ידעתי שלא יקשה לערוך סופית לפרסום את כתבי היד של החיבור שלא הושלם . הדבר או...  אל הספר
מוסד ביאליק