אלף אסתר והסתר: מימין: גבריאלה לב, רות וירר מגן * (צילום: אורית עליון)