תוכן

פתח דבר ו גבריאלה לב 9 מבוא : עברית כשפת במה 17 מעשה ברוריא מעשה ברוריא - תהליך היצירה 27 להביא את קולה של השכינה ו גבריאלה לב 49 ' מעשה ברוריא' - המחזה 56 מ'אלף אסתר והסתר' עד 'אסתר' מ'אלף אסתר והסתר' עד 'אסתר' - תהליך היצירה 73 לגלות את הנסתר ו גבריאלה לב 98 ' אסתר' - המחזה 101 שרה שרה - תהליך היצירה 127 לראות את הקולות ו סרג' ררקנין 143 ' שרה 159 rrmnn - ' TAKE 2 - סוטה סוטה - תהליך היצירה 177 ' סוטה' - המחזה 199 הקול והמילה - מרכבה למשמעות חיה רות וידר מגן ועליזה עליון ישראלי 225 סוף דבר : "כל העולם במה" 241 רשימת היצירות של קבוצת התיאטרון הירושלמי 244  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)