הערות

פרק ראשון : רקע לימי אברהם . 1 על ההבדל בין "אור" ל"אור כשדים" ראו פרק , 3 "גמלים וכתיבה . "היסטורית . 2 הזיקורט הוא מגרל מקרש דמוי פירמידה רחב בבסיסו וצר בחלקו העליון , הבנוי על תל עפר מלאכותי . משתי סיבות הרימו תושבי הערים הקדומות את תלי העפר העצומים . האחת : הם האמינו כי האלים רוצים להרגיש עצמם נישאים וגדולים ולכן הם זקוקים למשכן מורם שאליו יישאו המאמינים את עיניהם ( בדומה לקתדרלות באירופה . ( הסיבה האחרת תכליתית בהרבה : השטח משני עברי הפרת והחידקל נמצא בגובה פני הים ועל כן סבל מהצפות חוזרות ונשנות של הנהרות . מטרת התלים היתה למנוע מהמקדשים והארמונות להיסחף לתוך מימי המפרץ . פרק שני : העקירה מאור . 3 כך למשל יש לוותיקן ברומא מעמד של מדינה , וברשותו אחר מן הבנקים העשירים בעולם . יתרה מזאת , לכנסייה הקתולית גם קרקעות במדינות רבות , והן מהוות נתח חשוב מעושרה העצום . . 4 גם תופעה זו חזרה על עצמה באירופה . המלכים חילקו אדמות לנאמניהם ולקציני הצבא הבכירים , בדרך כלל קרובי משפחתם . ואולם לא פעם היו הם הראשונים שקשרו נגדו קשר והוציאוהו להורג . . 5 קביעת הסולם החברתי כלכלי על בסיס בעלות על ה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)