פרק עשרים ושלושה גזלת הברכה

דמותו של יעקב בספר בראשית היא כשש פאות בקובייה - ואנחנו צועדים כאן בעקבות פניו ופאותיו . דיברנו על אהבתו לרחל ועל שנאתו ללאה וללבן , אבי נשותיו . בפרק זה נדבר על האופן שבו יעקב גזל את ברכתו של עשו , וכן על הדרך שבה הציגו המספר . בפרק הבא נדבר גם על אהבתו היתרה ליוסף , בנה הבכור של רחל . ספר בראשית מביא שתי גרסאות שונות על האופן שבו זכה יעקב למעמד הבכורה , השמור ברגיל לבנה הבכור של האישה הבכירה . המשותף לשתי הגרסאות הוא שהן מספרות שיעקב פעל בדרכים נפתלות כדי להשיג את הירושה הנחשקת , שלה לא היה זכאי בשל היותו התאום הצעיר . הנכסים שבהם חשק ושאותם התעתד יצחק להוריש הסתכמו בחלקת שדה קטנה ובה מערת קבורה שקנה אברהם ( בראשית כג , ( עדר צאן , וספק חזקה על בורות מים אחדים באזור באר שבע . למרות דלות הנכסים , עדר הצאן והטריטוריה דלת המשקעים שבה רעה יצחק את עדרו כלכלו אותו ואת בני ביתו , והיו אמורים לכלכל גם את הבן שיירש אותו . הנכסים הדלים האלה היו הקו הדק שהפריד בין מעט מאוד לבין לא כלום - ואת המעט הזה איווה יעקב לעצמו . מכירת הבכורה במחיר של נזיד עדשים ( בראשית כה , א-לד ) הגרסה הראשונה שמספרת כ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)