פרק שנים־עשר חנה, פנינה ואלקנה

( שמואל א ' א ) בראש שני המשולשים הקודמים שעסקנו בהם עמדו אברהם ויעקב ונשותיהם . במשולש השלישי עומדים אלקנה ושתי נשותיו , פנינה וחנה ( שמואל א' א . ( בין זמנם של אברהם ויעקב לזמנו של אלקנה חוצצות שש מאות שנים ויותר : את זמנו של אברהם נהוג לתארך לסביבות המאה השמונה עשרה לפנה"ס , ואת זמנו של יעקב יש לאחר בחמישים שנים לערך . אלקנה ושתי נשותיו חיו בתחילת המאה האחת עשרה לפנה"ס . פער הזמן בין אברהם לבין אלקנה ניכר היטב בדפוס החיים ובדרכי עבודת האלוהים שלהם , אבל לא במעמדן של הנשים , שנשאר קבוע במשך כל תקופת התנ"ך . מכיוון שבמרוצת שש מאות השנים האלה חלו בישראל שינויים חברתיים חשובים , נקדיש להם מילים אחדות . אברהם ויעקב חיו בארץ כנען חיי רועים נוודים , שהלכו בעקבות עדרי הצאן שלהם ממקום מרעה אחד למשנהו . אברהם אמנם קנה חלקת אדמה בחברון ( בראשית כג ) ויעקב קנה חלקת אדמה בפאתי שכם ( בראשית לג , יח-כ , ( אבל איש מהם מעולם לא ישב על אדמתו ולא עיבד אותה . לעומתם , אלקנה ושתי נשותיו מציגים דפוס חיים מתקדם בהרבה , של אנשי כפר שכבר חיים דרך קבע במקום אחד . אחת הדוגמאות הבולטות והמרתקות ביותר לשינוי שה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)