פרק שמיני חיי שרה

ויקח אברם ונחור להם נשים : שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה ... ותהי שרי ? 37 ןךה , אין לה ולד . ( בראשית יא , כט-ל ) ושרי אשת אבךם לא ילדה לו . ולה שפחה מצרית ושמה הגר . ותאמר שרי - T אל v אברם : T : - הנה ? נא T עצרני - T : ה' מלדת . ?? . ?? בא נא T אל ? . שפחתי T r אולי - אבנה ממנה . וישמע אבךם לקול שרי . ( בראשית טז , א-ב ) עשיית משפט צדק היא אחת התכונות המובהקות של אלוהים . אלוהים רואה כול ויודע כול ולעולם איננו מטה משפט . את הרשע הוא מעניש כמידת רשעותו , ולצדיק גומל לפי צדקתו . אלוהים שפט את שרה , מצא אותה אשמה , והשית עליה את העונש החמור ביותר שניתן להעניש בו אישה : הוא עצר אותה מלדת . הוא מנע ממנה את האמהות ואת האפשרות למלא את החובה היחידה שהיתה מוטלת על האישה שחייתה בעולם הקדום . ללא ילדים , לא יכלה שרה לבסס את מעמדה בבית אברהם . היא לא הרוויחה את פת הלחם שהכניסה לפיה , ולא היתה כל הצדקה לקיומה ולא פיצוי לכל סבלה . כבר אמרנו קודם שכותבי התנ"ך לא תלו בשרה שום חטא , אבל הם שקבעו את המשוואה שלפיה אץ עונש ללא חטא , ושמידת החטא היא כמידת העונש . מכאן ברור שאם השופט העליו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)