פרק חמישי תרח ומשפחתו: פרופיל משפחתי

בפרק 2 התחקינו אחר הסיבות האפשריות לכך שתרח ובני משפחתו עקרו מאור . עתה , לאחר שעמדנו על חשיבותה של המשפחה המורחבת ועל מנגנוני הלכידות שהקימה כדי לשמור על אחדותה , ביכולתנו לבחון מה היו ההשלכות של העקירה על משפחת המהגרים שלנו ועל חוסנה . ביכולתנו לקבוע בבטחה שלמן היום שההולכים הסבו את גבם לארמונותיה ולמקדשיה של אור העשירה והיפה , נפרמו כל קשרי העבר שהיו להם ומעולם לא נתפרו מחדש . העקירה מאור ניתקה אותם מכל סדרי החיים שידעו עד כה ואף אחד ממנגנוני הלכידות והערבות ההדדית שהתקיימו ברגיל בקרב המשפחות המורחבות , לא עמד להם עוד . תרח ובניו נפלטו לחלל שבו למדינה לא היו גבולות ברורים ומשורטטים , שבו המלכים עדיין לא העניקו הגנה לאזרחים שחיו בטריטוריה שבשליטתם . ההנחה שמשפחה מבודדת ששייטה בדרכים בלוויין שאבד בחלל שילמה מחיר כבד על עזיבתה , מתבקשת מאליה . תחושה זו מתחזקת עוד יותר לנוכח תמונת הנישואים של בניו של תרח . וכך אומר הכתוב : ףקןח אבךם ןנחור לד ! ם נשים : שם אשת אבךם שךי , ושם אשת נחור מק י פה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה . ( בראשית יא , כט ) התנ"ך מספר שלתרח נולדו שלושה בנים : אברהם , נחור ו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)