פרק שני העקירה מאור

ויקןח תרח את אבךם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אבךם בנו . ויצאו אתם מאור כשרים ללכת אךצה כנען ויבאו עד חךן וישבו שם . ויהיו ימי תרח חמששנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן . ( בראשית יא , לא-לב ) סיפור המסע ההיסטורי מאור אל ארץ כנען נפתח ביום שבו תרח , אביו של אברהם , אסף את בני משפחתו ואת מעט מיטלטליו ויצא לדרך . לפי הנאמר בספר בראשית , העיר חרן , הניצבת עד היום בדרום טורקיה , היתה התחנה הראשונה של המשפחה . בחרן הלך תרח לעולמו , ולאחר מכן התפצלה משפחתו הקטנה . נחור ואשתו מילכה השתקעו בחרן ובנו בה את ביתם , ואילו אברהם , שרה ולוט המשיכו במסעם אל הארץ הרחוקה . התנ"ך איננו מייחס כל חשיבות לסיבה לכך שתרח ובני משפחתו החליטו לעקור ממולדתם ולהתיק את מקום מושבם לארץ זרה , ואפשר שמשום כך גס החוקרים לא עסקו בסוגיה זו . ואולם העקירה מאור , וסיפור המסע שנדחק לתוך הפסוקים הספורים שציטטנו כאן , טומנים בחובם את אחת הדרמות ההרואיות והחשובות ביותר בתולדות היהדות והנצרות כאחת . כאשר אנחנו פותחים אטלסים ומחשבים את המרחק בין אור לחרן , מתברר ששתי הערים נמצאות במרחק של כ 1 , 300 ק"מ זו מזו . מחרן ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)