ראשית דבר

אברהם ושרה , יצחק ורבקה , יעקב ונשותיו , וגיבורים אחרים שהתנ"ך מספר עליהם מלווים אותנו שלושת אלפים שנה ויותר . הסיפורים והמעשים הקשורים בהם , הם עמוד השדרה של התרבות המערבית שצמחה על גבם , תרבות שאנחנו חלק ממנה . אוקיינוס הזמן החוצץ בינם לבינינו לא נגס בדמותם , והמולת העידן המודרני שבו אנחנו חיים לא השכיחה אותם מלבנו . הם איתנו היום , כשם שהיו עם אבותינו לפנינו , וכפי שיהיו עם ילדינו ועם כל הדורות הבאים . אך למרות שיד הזמן לא מחקה מזיכרוננו את אבותינו ואמותינו , היא העלימה מעינינו את דרכי החיים שהיו נהוגות בזמנם , שמסבירות מדוע פעלו בדרך זו ולא באחרת . כתוצאה מכך , סיפורם עומד כשהוא לעצמו , ללא כל קשר למקום ולאורח החיים שהתקיים בזמן התרחשותו . אנחנו מכירים את סיפור המעשה , אך לרוב לא מבינים מה היו האילוצים שהכתיבו את מעשיהם . לפער הימים , ככלות הכול , השפעה רבה . הספר , התנ '' ך היה באמת , מחזיר את הסיפורים המוכרים אל הקרקע שעליה צמחו . הוא מנער בזהירות רבה את אבק השנים מעל עולם שהיה , הסתיים ואיננו . הוא קושר אותם מחדש למציאות התרבותית , לדרכי החברה והמשפט שנהגו בתקופה שבה חיו גיבורי ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)