התנ"ך היה באמת

ליאורה רביד ליאורה רביד התנ"ך היה באמת עורכת הסידרה : אילה צרויה ליאורה TII התנ"ך היה באמת ידיעות אחרונות ספרי חמד  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)