פרק 5: מערכת הקשרים בין המוסד החינוכי, המשפחה והקהילה

תוכן העניינים מבוא 219 היסודות 219 ההדגשים 220 קשרים עם המשפחה 221 קשרים עם הקהילה 221 א . היזכרות רפלקסיבית בקשרים בין בית הספר , ההורים והקהילה 222 ב . בחינת היחסים העכשוויים בין בית הספר וההורים 226 הצעות ליצירת קשרים בין בית הספר ומשפחות התלמידים 235 תכנון הצעות ועיבודן 236 ג . בחינה של ממדי השיתוף בין בית הספר והקהילה 239 הצעות לשיפור הקשרים בין בית הספר והקהילה 240 סיכום 244  אל הספר
מכון מופ"ת