פרק 4: ביטויי האכפתויות בדרכי ההערכה של הישגי הלומדים

תוכן העניינים מבוא 189 א . הערכת הישגים 193 ב . דרכי משוב בשדה החינוך 195 ג . חלופות בהערכה - הצעות יישום 203 - הערכה של היבטים חברתיים-ערכיים 213 HDD nwn שההערכה תשמש כלי חינוך המתרכז בילד , כך שצרכיו של כל ילד יזכו להגדרה ולטיפול . הערכת התלמידים אמורה לסייע בבנייה של קהילת לומדים ולא לעודד את חלוקתם לקבוצות מבודדות . ( Goodwin 1996 , XVI ) בפרק זה נדון בהשפעה של דרכי הערכה המקובלות עדיין ברוב מוסדות החינוך , ונציג דרכי הערכה חלופיות המאפשרות את יישומן של המטרות הערכיותמוסריות שהוצבו בתכנית זו . בשנים האחרונות מדווחת ספרות המחקר בחינוך על תמורות משמעותיות בדרכי ההערכה . תמורות אלה מתוארות , בין היתר , כמעבר מגישות המושתתות על מדידה מדויקת של שליטה בתחומי לימוד או במיומנויות - לגישות חלופיות המציעות מגוון של דרכי בדיקה והמתייחסות באופן בולט לייחודו של כל תלמיד ( לוי . ( 17 , 1997 מונק ( 4 , 1996 ) מגדיר חלופות אלה כ"גישות , "הנפש המדגישות את הרבממדיות של אישיות התלמיד ומתנגדות לגישות ה"פסיכומטריות" הבודקות מבחר מצומצם וקבוע של תפקודים . המאפיינים של הגישות החלופיות , על פי בירנבוים , ...  אל הספר
מכון מופ"ת