בעד ונגד תחרות בחיגון,לפי בוטר> ‭(Bottery 1990, 87)‬