פרק 2: יחסים והתייחסויות - אתגר האכפתיות

תוכן העניינים מבוא 71 א . מערכת היחסים מורה-לומד בתרבות של אכפתיות 74 . 1 המורה במוקד היחסים 74 - מבט רטרוספקטיבי על יחסי מורה-תלמיד 74 - האותנטיות במעשה החינוכי 76 - ביטוייה של תרבות האכפתיות ביחסי מורה-תלמיד 80 . 2 לקראת פיתוח ייחודיותו של הלומד 85 - תפקידו של בית הספר 86 - התמודדות עם דאגות הלומד 94 - טיפול בשאלות קיומיות החשובות ללומד 102 ב . היחס לאדם האחר - הקרוב והרחוק 106 - העלאת זיכרונות מתוך ניסיון אישי 107 - בדיקת מצבים "אני והאחר" במציאות החינוכית 110 - הצעות ליישום האכפתיות כלפי האחר 112 ג . היחס לסביבה הטבעית 113 ד . היחס לסביבה מעשה ידי אדם 119 סיכום 124 נספח , מדברי נודינגס על היחס לבעלי חיים 125 HDD על פי תפיסת משרד החינוך , למורה ההומניסט יש מחויבות כפולה ומכופלת ? . אישית , חברתית , תרבותית ואנושית . מחויבות היא עמדה רפלקסיבית , המתבטאת בנטייה מכוונת ומודעת . המחויבות האישית היא מחויבות לתלמיד העומד לפניו \ המורה מחויב להיות מודע לעברו של התלמיד , וליצור לו בהווה תנאים שיאפשרו לו עתיד פתוח . המחויבות החברתית היא מחויבות לכינון  אל הספר
מכון מופ"ת