מבוא כללי

... לנוער של ימינו יש כוח לבקר את עצמו ואת העולם , להטיל ספק בעצמו , ואם יש צורך - לעמוד כנגד העולם . מכאן מתפתחת יכולתו לתאר לעצמו חזון , לחלום , לדמיין את העולם ואת עצמו כפי שהוא היה יכול להיות . ( Daloz Parks 1993 , 29 ) פתיחה תכנית זו נולדה ונבנתה במגמה לטפח תרבות של אכפתיות כלפי הזולת וכלפי הסביבה כמטרה מרכזית בחשיבותה בחינוך של ימינו . ייעודה - להכשיר את הסטודנטים-להוראה לעבודה חינוכית שיהיה בכוחה ליצור אקלים של אכפתיות ואמון הדדי במוסדות החינוך . על מנת לממש מטרה זו מבקשת התכנית לסייע למוסדות להכשרת מורים ליצור תנאים שבהם הסטודנטים יחושו ויבינו את משמעותה של קבלת אחריות ל"אחר" ויפעלו מתוך הבנה זו . מדובר בפיתוח תרבות מוסדית שתבוא לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות של מוסד ההכשרה Rice 1996 , 269 ; Noddings ) : ( 1992 , 173 בתכנים , בדרכי ההוראה-למידה , באופני ההערכה , בטיבן של מערכות היחסים שבין המורה ללומד ובין הלומדים לבין עצמם , ובכלל - באופי יחסיהם עם ה"אחר" ( הקרוב והרחוק ) ועם הסביבה הטבעית וזו הפיזית שעוצבה על ידי האדם . מדובר בהכשרת מורים שמתחשבת במציאות החברתית העכשווית , אשר ...  אל הספר
מכון מופ"ת