טיפוח תרבות של אכפתיות

n"DIK > / IDK ) בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות \» tn ולל 0 חול בן-אברם להודית עין-דור עמדדה קבלללו חוה שמיר חברי צוות הפיתוח ( אורנים - המכללה האקדמית לחינוך , התנועה הקיבוצית : ( ראול וייס ( מרכז וכותב ראשי ) חוי בן-אברם יהודית עין-דור עודדה קביליו חוה שמיר מדור צוותי פיתוח במכון מופ " ת - ליווי בכתיבה ועריכה מקצועית : יהודית שטייפע ( מרכזת ) ד"ר שרה שמעוני לאה אקשטיין עריכה לשונית : רחל רוקח עריכה גרפית : נועה בלון עיצוב עטיפה : בלה טאובר אנו מודים לכל .-אלה ד"ר יעקב אזואלוס , קובי אלדר , תמי לבנה , ד"ר פנינה לנגברג ותלמה אלעזר על תרומתם לעיצוב הפרקים , ובייחוד לד"ר נמרוד אלוני ולד '' ר ברכה אלפרט על הערותיהם ותרומתם לעיצובה הסופי של עבודה זו .  אל הספר
מכון מופ"ת