ביבליוגרפיה

אברהם , ע' . ( 1974 ) עולמם הפנימי של המורים , תל-אביב : אוצר המורה-הוצאת הספרים של הסתדרות המורים . אריאב , ח' וקליינארד , ל' . ( 2000 ) מבית ספר מאמן לבית ספר לפיתוח מקצועי : סיכוי לשיפור הכשרת מורים ובתי ספר . רפים , . 178-148 : 31 דיואי ג' . (\ 960 ) דמוקרטיה וחינוך . ירושלים : מוסד ביאליק . זילברשטיין , מ' . ( 1998 ) ההוראה כעיסוקפרקטי-רפלקטיבי : קורם לתכניות הכשרה והשתלמויות חלופיות . תל-אביב : מכון מופ"ת . זמיר , י' ( 1990 ) ניתוח שיטת הוראה ( במתמטיקה ) בכיתות הטרוגניות כאמצעי לביטול הקבצותבביה"ס היסודי . חיבור לקבלת תואר מוסמך , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב . לוי , א' . ( 1989 ) הערכת בית ספרית והאוטונומיה של בית הספר . בתוך : י' פרידמן ( עורך , ( אוטונומיה בחינוך . ( 178-145 ) ירושלים : מכון סאלד . סלונים , ש' . ( 2005 ) בניית תרבות של שינוי : סיפורה של מערכת יחסים מנקודת ראותה של מדריכה פדגוגית . בתוך : א' מרגולים ומ' צלרמאיר ( עורכות , ( בגוף ראשון : עמיתות מכללה-שרה , קובץ מחקרים עצמיים . ( 170-155 ) תל-אביב : מכון מופ"ת ומכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב . צלרמאיר , מ' . ( 2001 ...  אל הספר
מכון מופ"ת