עיקרון שלישי: תפיסה דינמית של המציאות החינוכית, המכתיבה פתיחות ונכונות לשינוי

החשיפה של סטודנטים להוראה לבתי הספר במסגרת ההכשרה המעשית טומנת סכנה : אימוץ גורמות ודרכי הוראה של המורים וקבלתן כאמת אולטימטיבית . בהנחה שהלימודים באקדמיה חושפים את הסטודנטים לתאוריות חדשניות הנוגעות גם במהותה של החברה בעידן הנוכחי , ובהנחה שחשיפה זו אכן מצליחה להשפיע על תפיסותיהם החינוכיות של הלומדים , יהיו הסטודנטים להוראה פתוחים ובעלי מוטיבציה לשנות . אך המפגש עם בית הספר הקונבנציונלי , עם התפיסות השמרניות של המורים הפועלים במציאות החינוכית , עלול לנתץ את האידאלים החינוכיים שלהם ולגרום לעמדות ציניות להשתלט עליהם . המורה הצעיר שהרוח יצאה ממפרשיו , עלול לאבד תקווה בעתיד טוב יותר ולהסתגל עד מהרה לסינדרום "הראש . "הקטן ואכן בדיקה של תפיסת "העצמי המקצועי" ושל עמדות המורים לפני ואחרי שנה או שנתיים ראשונות בהוראה , הראתה רגרסיה משמעותית בתפיסותיהם ובמוטיבציה שלהם לשינוי . הפערים הללו בין בית הספר המסורתי לבין המציאות המשתנה מחזקים את התחושה של המורה לפיה הוא בורג קטן מול המערכת ואת תחושת הציניות והייאוש המלווים את העוסקים בפרופםיה של ההוראה . בעידן הפוסט מודרני , שבו נתונה מערכת החינוך לשי...  אל הספר
מכון מופ"ת