עיקרון שני: ביטול החלוקה הקרטזית בין תאוריה למעשה

בניגוד לדגם המצוי של הכשרת מורים , שבו הסטודנטים לומדים במכללה או באוניברסיטה , בעוד את הכשרתם המעשית הם עושים בבתי הספר , אנו מציעים סביבת לימודים אחת ( במקום שתי הסביבות הנפרדות ) המתייחסת לצרכים המשותפים של שני הצדדים . בסביבה כזו תתפתח תרבות שלישית ( צלרמאיר , , < 2001 שתצמיח שיח משותף ולמידה הדדית . דגם כזה נוסה בארה"ב תחת הכותרת של , professional development school והוא אף שימש בסיס לרעיון ה"עמיתות" ( partnership ) המיושם היום בכמה מכללות בארץ . הערכה מחקרית של דגמים שונים של העמיתות העלתה יתרון ברור לשתי האוכלוסיות השותפות : מצד אחד , סגל המורים , הנחשף ללמידה ההדדית בקהיליית הלומדים , נחלץ מבדידותו המקצועית ונמצא צומח ומתחדש פרופסיונלית . מצד שני , אוכלוסיית הסטודנטים המתנסים בהוראה , בחינוך כיתתי ובמעורבות בפעילויות השונות בבית הספר , נחשפת לתפיסה מלאה יותר של המערכת החינוכית ושל תפקיד המורה ומתנסה בלקיחת אחריות בהיקף הולך וגדל .  אל הספר
מכון מופ"ת