עיקרון ראשון: ההוראה היא עיסוק פרקטי רפלקטיבי

בניגוד לתפיסת ההוראה כמדע יישומי או כיישום של תאוריות , ההוראה נתפסת כפרופסיה המייצרת ידע פדגוגי . ( Ebbut & Elliott , 1985 ) המאפיינים של תפיסה זו הם : התנסות עצמית , הקשריות , ( context bound ) פתיחות לאלטרנטיבות של פעולה ומורה שאחראי לשיפוט ולהכרעה ( זילברשטיין , . ( 1998 מכאן שההתנסות המעשית היא מרכיב מרכזי בהכשרה , ובמהלכה הסטודנט רוכש ידע מצבי הקשרי . המורה כדמות מרכזית במערכת אינו מסתפק בהעברת ידע או ביישום תאוריות שנבנו על ידי אחרים , אלא הוא עצמו אחראי ליצירת ידע פדגוגי באמצעות רפלקסיה על פעילותו ובאמצעות המשגתה לתאוריות פעולה . ( Schon , 1983 )  אל הספר
מכון מופ"ת