פרק ט חשיבה אקולוגית: גישה חדשה להכשרת מורים

פרק זה נכתב מאוחר יותר , כתוספת לגרסה העברית של הספר , במטרה להתמודד עם השאלה : כיצד ניתן לגזור מהחשיבה החדשה המוצעת בספר זה גם תכנית חדשה להכשרה או לחינוך מורים ? במילים אחרות , איך לתרגם את הרעיונות החינוכיים בדבר התפקיד הכפול של המורה , הקשר הדיאלקטי בין תאוריה לפרקטיקה , הדיאלוג האינטר-םובייקטיבי , חינוך כ"פילוסופית , "חיים כמו גם את הרעיון של מערכת חינוך כמערכת אורגנית , במארג רב-ממדי multilevel ) ( web הלכה למעשה לתכנית הכשרה או חינוך של מורים ? זאת במקביל לשאלה : כיצד ניתן לשלב את ההיבטים המתודולוגיים של החשיבה האקולוגית , כמו "קהיליית , "לומדים מחקר פעולה , מערכות פתוחות וכדומה , כתשתית לתהליך ההכשרה והפיתוח של המורה הרצוי ?  אל הספר
מכון מופ"ת