מימוש החשיבה האקולוגית הלכה למעשה

אני תקווה שמקרים אלה ממחישים למה כוונתי ב"מימוש הפילוסופיה , "שלנו או במקרה שלפנינו , מימוש המושג "חשיבה . "אקולוגית כמו כן , אני מקווה שניתוח המקרים שופך אור על קהיליית הלומדים כתנאי מוקדם , כמסגרת אופטימלית לתרגול ולקידום החשיבה האקולוגית . מבחינה סמיוטית המשתתפים צמודים במדיום זה ; משמע משתנים בו-זמנית זה ביחס לזה . הם צמודים מבחינה גופנית באמצעות האינטראקציה ביניהם , ומבחינה מנטלית באמצעות השפה והשיח היוצרים מערכת פרשנית משותפת לעולמם Maturana &) . ( Varela , 1998 rmnn החדשה שצמחה מתוך תהליך הלמידה ההדדית שלנו יצרה גם שפה חדשה . לדוגמה , המפגש עם מושגים בספרות המקצועית , כגון "מערכת בעלת ארגון עצמי" או , "סובייקטיביות-אינטר" שהיו אולי מובנים ברמה התאורתית , קיבלו בעקבות הדיונים בקבוצה משמעות אישית והפכו לחלק ממערכת השפה שלנו . לעומת זאת , הם שינו גם את החשיבה שלנו ואת זהותנו . זהו שיח שונה בתכלית משיח המושתת על "רציונליות טכנית" Schon , ) , < 1983 אשר במידה רבה עוד מכתיב את השיח החינוכי שלנו . אם נעבור מהמיקרו למקרו , מניתוח מקרה למערכת , נמצא שלכלכלת שוק גלובלית השפעה רבה על התאור...  אל הספר
מכון מופ"ת