דוגמה ראשונה

דליה , מורה במכללה להכשרת מורים , מעבירה קורס בשם "בעיות בסביבה . "הטבעית מחצית הסטודנטים בקורס הן נשים יהודיות ומחציתם גברים בדואים , מצב המשקף את המציאות במערכת החינוך בישראל , שבה נשים שולטות במגזר היהודי וגברים במגזר הערבי או הבדואי . מאז קום המדינה חווה האוכלוסיה הבדואית מעבר מתמשך מאורח חיים נוודי , המתאפיין במגורים באוהלים ללא חינוך פורמלי , לאורח חיים מערבי יותר . המעבר מלווה במשברים רבים , בעיקר כתוצאה מהעימות בין הדור הצעיר , המודרני והמשכיל יותר , לבין זקני השבט המסורתיים . במפגש של "קבוצת השיח" מציגה דליה את האירוע הבא : : 'ד רק מחצית הכיתה הגיעה ולא יכולתי להמשיך ללמד על פי התכנית . שעה שהיססתי והתלבסת כיצד להמשיך , קמו הסטודנטים דיון שהתמקד בשאלת תפקידנו כמורים . הס 0 ודנ 0 ים הבדואים , שהם בדרך כלל פסיביים , דיברו על הבעיות שלהם והתלוננו על המעמד הנמוך שהמורים בחברה הבדואית זוכים לו , על הורים שמגדפים מורים ועל היבטים שליליים נוספים של החברה הבדואית , כגון המושג של "כבוד . "המשפחה שמרתי על שתיקה במהלך השיחה ונזהרת שלא לגלוש לתפקיד המורה , תוך ניסיון להבין מה מתרחש . לאחר...  אל הספר
מכון מופ"ת