כיצד נהפוך את החשיבה האקולוגית לפילוסופיית חיים?

האתגר בפרק זה הוא להראות כיצד ניתן לממש את הרעיון החינוכי החדש - כיצד ניתן להתנסות בערכים הבסיסיים המוצהרים ולשלב התפתחות מקצועית כחלק מצמיחה אישית . מאחר שאני מאמינה שאין להפריד בין תאוריה לפעולה , כמו גם בקדימותה של העשייה על פני החשיבה , פניתי באופן אינטואיטיבי לפעולה כדי למצוא פתרון . נקודת המוצא הייתה "קהיליית , "לומדים ותלמידי המוסמך שלי בעבר ובהווה היו המועמדים הטבעיים להקמתה . הצגתי בפניהם את הרעיון והצלחתי לעניין שישה מתוכם . גיבשנו קבוצה וניסינו להגדיר את עצמנו ואת יעדינו , אך עד מהרה החלטנו פה אחד נגד הגדרות . בהיעדר שם הולם יותר כינינו עצמנו "קבוצת , "שיח הנפגשת אחת לשבועיים , ולאחר השנה הראשונה החלטנו להיפגש אחת לשלושה שבועות למפגשים ארוכים יותר . כל הדיונים שלנו הוקלטו , וכל משתתף בתורו תמלל והפיץ את תמלילי הפגישות לכל שאר המשתתפים באמצעות דואר אלקטרוני , לקריאה ולרפלקסיה על הטקסט לפני המפגש הבא . המכנה המשותף של חברי הקבוצה הוא המעורבות הפעילה של כל אחד בפרויקט לשינוי חינוכי . כל אחד מהמשתתפים מתפקד גם כמנחה של קבוצה , המורכבת מסטודנטים , ממורים , ממנהלי בתי ספר או מנציג...  אל הספר
מכון מופ"ת