פרק ח התוצר הסופי או תאוריית המעשה החינוכי

בפרק השמיני אני מנסה להתמודד עם הצורך לממש את הרעיון החינוכי החדש , ולא להותירו כמסה תאורתית בלבד . שאלת המפתח של הפרק היא : כיצד ניתן להפוך את החשיבה האקולוגית למעשה חינוכי או לפילוסופיית חיים ? ההנחה הבסיסית היא שאין להפריד בין תאוריה לבין פעולה . הפרק סוקר בקצרה את סיפור המעשה , את השתלשלות הרעיון כדיאלוג מתמשך בין השאלה , הניסוי או הפרקטיקה בשדה לבין הרפלקסיה וההמשגה של תאוריות פעולה . לאחר שהגדרתי למה כוונתי בחשיבה אקולוגית , ובתור אשת חינוך ולא פילוסופית , ניצבתי בפני השאלה כיצד להפוך את התפיסה החדשה לפרקטיקה חינוכית . מטרתי בפרק האחרון של הספר היא להראות כיצד ניתן לשלב את החשיבה האקולוגית , שצמחה מתוך העשייה המחקרית שלי , ולאמצה בפילוסופיית חיים או בניסוחו של וויטהד . ( Whitehead , 1996 ) "living education" ^ המושג "פילוסופיית חיים" מדגיש את העיקרון של להתנסות או לחוות בחיי יומיום את הערכים החינוכיים , ולא להסתפק באימוצם כפילוסופיה חינוכית . המשמעות של הדברים היא שהתפתחות מקצועית היא חלק מצמיחה אישית . כשם שהמשמעות של לחיות היא ליצור דרך חיים , כן התפתחות פרופסיונלית משמעה יצירת...  אל הספר
מכון מופ"ת